Jak se přihlásit

Bakalářské studium

Ačkoliv se přihlášky k bakalářskému studiu podávají ve standardním termínu do 15. ledna, i po tomto datu je stále možné se na univerzity hlásit, pokud mají univerzity místo; reálně se tedy přihlášky přijímají až do léta.

Každý student se může přihlásit na maximálně 5 škol nebo oborů a přihláška se podává přes jednotný online systém UCAS. S vyplněním přihlášek ti samozřejmě pomůžeme, dopodrobna ti poradíme s jednotlivými kroky a dokumenty, provedeme tě celým procesem a průběžně budeme kontrolovat jeho správnost.

K přihlášce budeš potřebovat přiložit následující dokumenty:

 • doklad o úrovni AJ
  • jeden z uvedených mezinárodních certifikátů (lze doložit i dodatečně po podmínečném přijetí): IELTS Academic, TOEFL, CAE – a to na úrovni B2
  • některým univerzitám stačí výsledek 1 nebo 2 u maturity z angličtiny (kontaktuj nás pro více informací)
 • Personal Statement – neboli motivační dopis
 • Reference Letter – neboli doporučující dopis od vyučujícího
 • maturitní vysvědčení s ověřeným překladem (pokud už je k dispozici, lze jej doložit spolu s certifikátem po podmínečném přijetí)
 

Nečekej žádné další přijímací zkoušky tak, jak je známe z ČR, ale součástí výběrového řízení na některé univerzity mohou být osobní anebo Skype motivační pohovory, a v případě některých kreativních a uměleckých oborů také portfolio anebo konkurs.

Rozhodnutí o přijetí většinou obdržíš během pár týdnů od podání přihlášky.

Jak se úspěšně porvat s přijímacím řízením na vysokou do Anglie?

Magisterské studium

Britské univerzity nehodnotí uchazeče o magisterské studium podle přijímacích testů, ale na základě znalosti angličtiny, dosavadních studijních výsledků a motivace ke studiu.

K přihlášce je proto nutné přiložit tyto dokumenty:

 • mezinárodně uznávaný certifikát z AJ – požadavky na minimální skóre a typ certifikátu se mohou lišit v závislosti na oboru/univerzitě; obecně jsou však akceptovány IELTS Academic, TOEFL, CAE
 • maturitní vysvědčení (úředně ověřená kopie v anglickém jazyce)
 • školou potvrzený výpis studijních výsledků v anglickém jazyce
 • úředně ověřená kopie diplomu v anglickém jazyce
 • průměr známek z VŠ lepší než 2,9 (ty nejlepší univerzity ale vyžadují průměr do 1,5)
 • Personal Statement (motivační dopis)
 • Reference Letters (doporučující dopisy, resp. kontakty na 2 referenty) – v případě relevantních pracovních zkušeností se doporučuje přiložit jednu akademickou a jednu profesní referenci
 • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
 

K přihlášce na studijní programy, které jsou zakončeny tituly MPhil, MLitt nebo MRes, a nejsou tedy taught, ale research, je také potřeba doložit tzv. Research Proposal, neboli podklad pro výzkum, o obsahu cca 1000 slov.

S přípravou a vyřízením všech dokumentů ti pomůžeme.

Akademický rok magisterských programů začíná v období srpen-září. Některé vybrané obory však mají začátky také v listopadu, lednu a dubnu. Termín pro podání přihlášek k magisterskému studiu se liší v závislosti na oboru/univerzitě, ale doporučujeme začít s přihlašovacím procesem co nejdříve.

Odhodlali jste se ke studiu v Anglii na poslední chvíli? Nemusíte se obávat – na některé obory se lze přihlásit i dva týdny před samotným začátkem studia.