Financování studia

Od září 2021 se kvůli Brexitu podmínky financování školného v UK mění. Víc informací najdeš TADY.

Nenech se odradit školným na britských univerzitách – tvoje studium totiž zaplatí britská vláda!

Jako občan EU máš možnost využít půjčky od britské vlády na pokrytí školného jak na bakalářském, tak na magisterském stupni. Ve Spojeném království je půjčka na studium běžnou záležitostí a využívá ji drtivá většina britských i evropských studentů.

Podrobné informace si také můžeš projít přímo na stránkách britské vlády – https://www.gov.uk/student-finance/eu-students.

Bakalářské studium

Školné na bakalářském stupni činí 9.250 liber ročně, přičemž studium trvá tři roky. Výše školného je na všech univerzitách stejná.

Jak to funguje?

Půjčka na bakalářské studium je poskytována v plné výši školného – tedy 9.250 liber ročně. Začneš ji splácet až po dosažení určité výše hrubého měsíčního platu: pro akademický rok 2019/20 je to cca 37.000 Kč/ měs. (částka je jiná pro každou zemi a je každý rok revidována). Měsíční splátku tvoří 9% z příjmu nad tento limit. Pokud tvůj příjem klesne pod stanovený limit, povinnost půjčku splácet se pozastavuje, dokud opět nebudeš vydělávat. Po 30 letech se půjčka anuluje, tedy jakýkoliv nesplacený zůstatek mizí. Pokud tvoje mzda nikdy nedosáhne nad stanovený limit, povinnost splácet ti nikdy nevznikne, tudíž půjčku nemusíš nikdy splatit.

Příklad splácení

Za předpokladu, že je hranice hrubého měsíčního platu pro daný rok 37.000 Kč/měs., při pobírání platu v ČR např. 45.000 Kč/měs. bude tvoje měsíční splátka za bakalářské studium v Británii ve výši 9% vypočítána z příjmu, který přesahuje daný limit, tj. ze 7.000 Kč, a bude tak činit 630 Kč.

Magisterské studium

Školné na magisterském stupni školné závisí na prestiži konkrétní univerzity či oboru a začíná přibližně na 6.000 GBP, přičemž magisterské studium trvá jeden rok. Ačkoliv horní hranice není stanovena, školné se na většině univerzit pohybuje od 6.000 do 10.000 GBP.

Jak to funguje?

Půjčka na magisterské studium se poskytuje až do výše 10.906 GBP. Konkrétní výši půjčky si můžeš sám/sama zvolit – pokud je školné levnější než tato maximální částka, můžeš si z půjčky pokrýt také třeba náklady na bydlení či další životní náklady.

Půjčku začneš splácet až po dosažení určité výše hrubého měsíčního platu: pro akademický rok 2019/20 je to cca 30.500 Kč/ měs. (částka je jiná pro každou zemi a je každý rok revidována). Měsíční splátku tvoří 6% z příjmu nad tento limit. Pokud tvůj příjem klesne pod stanovený limit, povinnost půjčku splácet se pozastavuje, dokud opět nebudeš vydělávat. Po 30 letech se půjčka anuluje, tedy jakýkoliv nesplacený zůstatek mizí. Pokud tvoje mzda nikdy nedosáhne nad stanovený limit, povinnost splácet ti nikdy nevznikne, tudíž půjčku nemusíš nikdy splatit.

Příklad splácení

Za předpokladu, že je hranice hrubého měsíčního platu pro daný rok 30.500 Kč/měs., při pobírání platu v ČR např. 45.000 Kč/měs., bude tvoje měsíční splátka za magisterské studium v Británii ve výši 6% vypočítána z příjmu, který přesahuje daný limit, tj. ze 14.500 Kč, a bude tak činit 870 Kč