Blog

BREXIT: Často kladené otázky

Datum: 22.3.2017 16:27          Publikoval: Sabina Feldmanová

Naposledy upraveno 21. 4. 2017

Co je to Brexit?

Brexit je zkrácený výraz pro „British exit from the European Union”, tedy odchod Velké Británie a Severního Irska, tj. Spojeného království, z Evropské unie. Odchod Britů z Evropské unie si občané zvolili v referendu pořádaného dne 23. června 2016, a to v poměru 51,9% pro Brexit ku 48 proti Brexitu.

Vystoupila již Británie z Evropské unie?

Ne. Oficiální proces odchodu Británie z EU započne, jakmile premiérka Theresa May aktivuje článek 50 Lisabonské smlouvy – tato aktivace je plánovaná na 29. března 2017. Neznamená to, že Británie vystoupí z EU 29. března 2017.

Co to znamená, že velká Británie aktivuje článek 50?

Článek 50 je součástí Lisabonské smlouvy, což je, jednoduše řečeno, mezinárodní dokument, který shrnuje a poskytuje základní pravidla pro fungování a členství v Evropské unii. Článek 50 shrnuje podmínky, za kterých je možné pro jakýkoliv členský stát Evropské unie Unii opustit, v němž je mimo jiné také zmíněná ona dvouletá vyjednávací lhůta. Po této aktivaci začne Británii běžet dvouletá lhůta, během které se musí s každou členskou zemí EU, tj. dohromady s 27 zbývajícími státy, dohodnout na podmínkách odchodu, a zejména tedy na podmínkách bilaterální spolupráce mezi danou zemí a Británie po Brexitu. Je třeba mít na paměti, že Článek 50 Lisabonské smlouvy byl vytvořen teprve v roce 2009 – do té doby neexistoval žádný oficiální dokument, podle kterého by šlo z EU vystoupit. Jedná se tedy o neznámý proces, který ještě žádná země neabsolvovala a je tedy velice složité jakkoliv předvídat.

Kdy vystoupí Británie z Evropské unie?

Nevíme. Ačkoliv má Británie na vyjednávání podmínkách odchodu dva roky, což je lhůta, která by měla započnout 29. březnem 2017, je možné, že tato doba nebude dodržená. Ačkoliv je možné, že by Británie odstoupila dříve, většina expertů předpokládá, že ona dvouletá lhůta bude muset být prodloužená, protože Británie nestihne vyjednat jednotlivé podmínky odchodu a spolupráce po Brexitu se všemi zeměmi včas. Je třeba mít na paměti, že celý proces je „během na dlouhou trať“. Navzdory výsledkům z referenda z června 2016 Británie nevystoupí z EU „ze dne na den“. Referendum o setrvání Spojeného království v Evropské unii bylo pro vládu nezávazné, protože Spojené království nemá psanou ústavu a nemá systém přímé demokracie, jako je tomu například ve Švýcarsku, referendum tedy bylo pro parlament pouze doporučením. Na základě výsledků referenda dále odstoupil tehdejší premiér David Cameron, který byl odpůrcem Brexitu, a nahradila jej premiérka Theresa May, silná zastánkyně Brexitu, která povede Británii během vyjednávání odchodu z EU. Rozhodnutí na základě výsledků referenda musel tedy schválit parlament, aby rozhodnutí Theresy May o aktivaci článku 50 nebylo protiústavní. Po podání žádosti o vystoupení z EU má Spojené království dva roky na to, aby se dohodlo s jednotlivými členskými zeměmi na podmínkách odchodu z EU a další vzájemné spolupráci, a to ať už na půdě politické, ekonomické, či akademické.

Jak ovlivní Brexit pohyb Čechů a jiných občanů EU na území Británie; můžu stále odjet za prací nebo/a za studiem?

Ano.

Občané EU, tj. také Češi a Slováci, mohou ve Spojeném království dále pracovat a studovat, a to za stejných podmínek, jako před referendem. Tyto podmínky budou platné minimálně po dobu, během které bude Británie vyjednávat podmínky svého odchodu, a to až po aktivaci článku 50. V tuto chvíli není nutné propadat panice. Během doby po aktivaci článku 50, kdy bude Londýn vyjednávat podmínky odchodu, bude Velká Británie stále členem Evropské unie, a to v takové míře, že se bude muset stále řídit zákony a regulacemi Evropské unie, nicméně se nebude moci účastnit rozhodovacích procesů. Podle zákonů EU nesmí žádná členská země diskriminovat a rozlišovat mezi svými občany a občany jiných členských států, a proto pro občany EU budou muset platit stejná pravidla, práva a povinnosti, jako platí pro občany dané země, a to až do doby, než Británie dokončí vyjednávání a z EU definitivně odstoupí.

Jsem přijatý/á k bakalářskému/magisterskému studiu v Británii se začátkem studia v akademickém roce 2017/2018; můžu do Británie odjet, budu moci dokončit celá studia, a mám stále nárok na půjčku?

Ano. Všichni současní a budoucí studenti vysokých škol ve Spojeném království můžou slavit! Student Loan Company, zprostředkovatel studentských půjček v Anglii, vydal prohlášení garantující studentům, kteří si zažádali, či budou žádat, o půjčku a zároveň nastupují ke studiu v září 2017, stejné podmínky po celou dobu jejich studia, jaké platí pro občany Evropské Unie nyní, bez ohledu na budoucí členství Velké Británie v EU, tedy také v případě, odejde-li Británie z EU ještě před dokončením studia.

Budou studentské půjčky na školné dostupné pro studenty z EU i ve školním roce 2018/2019?

Ano. 21. dubna 2017 byla potvrzena dostupnost a fungování studentských půjček na školné na pokrytí bakalářského i magisterského studia od britské vlády nejen na školní rok 2017/2018, ale také na 2018/2019!

Oficiální vyjádření vlády zde.

Bez ohledu na budoucí členství Velké Británie v EU, tedy také v případě, odejde-li Británie z EU ještě před dokončením studia, budou pro studenty nastupující ke studiu od září 2017 a od září 2018 platit stejné podmínky, jaké platí nyní.

Časová osa: BREXIT

Jak by to mohlo být dál?

 • 28. března 2017
  Britská premiérka Theresa May podepsala oficiální dopis adresovaný EU aktivující článek 50, tedy vystoupení Spojeného království z EU.
 • 29. března 2017
  Britský velvyslanec při Evropské unii předal žádost o aktivaci článku 50 ze strany Spojeného království Evropské radě.
 • 30. března 2017
  Tzv. Great Repeal Bill, což je série zákonů, které by měly ukončit nadřazenost EU nad Británií, bude publikovaný.
 • 31. března 2017
  Předseda Evropské rady Donald Tusk publikuje směrnice, podle kterých budou probíhat vyjednávání mezi Británií a EU.
 • Duben 2017
  Evropská komise oficiálně zasedne, aby mohla projednat britský zájem o odchod z EU – britskou aktivaci článku 50 musí Komise odsouhlasit jednohlasně, nicméně se neočekává, že by nějaká země rozhodnutí vetovala.
 • Květen/červen 2017
  Začnou oficiální vyjednávání mezi EU a Británií.
 • Prosinec 2017
  Oficiální jednání by se měla chýlit ke konci a britský parlament by měl projít a schválit většinu závěrů z vyjednávání mezi Británií a EU, a Británií a jednotlivými členskými státy.
 • Leden 2018
  Očekává se, že Great Repeal Bill bude touto dobou již posvěcený britskou královnou Alžbětou.
 • Červen 2018
  Britský parlament bude muset zpracovat a schválit zákony, které budou potřeba pro vykrytí mezer v zákoně poté, co budou zákony EU neaktuální.
 • 30. září 2018
  Michel Brenier, zástupce EU pro vyjednávání Brexitu, bude v tuto chvíli chtít finalizovat veškerá nedořešená témata.
 • Prosinec 2018/Leden 2019
  Britský parlament, Evropská komise a Evropský parlament budou hlasovat o vyjednaných podmínkách Brexitu. V případě neshod můžou obě strany hlasovat o prodloužení vyjednávací lhůty.
 • Březen 2019
  Dvouletá vyjednávací lhůta je u konce, Spojené království by mělo opustit EU.

Naposledy upraveno 21. 4. 2017